Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

คลิกเพื่อเข้าอ่าน ... read more

คลิก ... read more

คลิก ... read more

คลิก ... read more

คลิก ... read more

เรื่องเล่า...จากศิษย์เก่ารอบรั้ว เหลือง - เทา

ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว
ศิษย์เก่า :
คณะศิลปกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปัจจุบัน  : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์
ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง

ข้อคิดดีๆ จากพี่ถึงน้องๆ
"อยากฝากถึงน้องๆในฐานะรุ่นพี่คนหนึ่ง อยากให้น้องๆพึงเก็บเอา
ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งในเรื่องวิชาการกิจกรรมต่างๆ
ในมหาวิทยาลัย
พี่เชื่อว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของชีวิต เมื่อน้องเรียนจบ
น้องจะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยเรียน
สุดท้ายนี้อยากให้น้องๆ
เอาใจใส่การเรียนอยู่ในระเบียบของสังคม และมหาวิทยาลัยเป็น
ที่พึ่งให้ตนเอง
และผู้อื่นตลอดจนครอบครัว พ่อแม่ และผู้มีพระคุณ
ให้สมกับคำว่า
"ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน" ครับ
"

>>>ดูทั้งหมด


โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “มมส ตุ้มโฮม อักแพง เบิ่งแงงกัน”

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 เวลา 17.00 น. งานบริการศิษย์เก่า กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า “มมส  ตุ้มโฮม อักแพง เบิ่งแงงกัน”  โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับศิษย์เก่า

อ่านเพิ่มเติม...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม?


ผลลัพธ์

ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยจัดการพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าในด้านใด ?


ผลลัพธ์

ท่านต้องการรับรู้ข่าวสารจากมหาวิทยาลัยทางช่องทางใด ?


ผลลัพธ์
You are here